Sähköinen resepti

Sähköinen resepti, eli eResepti on lääkemääräys, jonka lääkäri laatii ja allekirjoittaa sähköisesti. Se tallennetaan valtakunnalliseen Kelan ylläpitämään Reseptikeskukseen, joka sisältää kaikki sähköiset reseptit ja apteekkien niihin tekemät toimitusmerkinnät. Reseptikeskuksen tietojen perusteella mikä tahansa apteekki voi toimittaa potilaalle määrätyt lääkkeet.

Omia sähköisiä reseptitietoja pääsee tarkastelemaa milloin vain sähköisen Omakanta-palvelun kautta.

Lääkkeen määrääminen

Sähköisen lääkemääräyksen yhteydessä potilas saa lääkäriltä mukaansa paperitulosteen, jota kutsutaan potilasohjeeksi. Potilasohjeessa on kerrottu määrättyjen lääkkeiden nimet ja annosteluohjeet. Sen ei välttämättä tarvitse olla mukana lääkettä ostettaessa, mutta se voi nopeuttaa asiointia apteekissa. 

Lääkkeen hakeminen

Määrätyt lääkkeet voi hakea mistä tahansa Suomen apteekista. Apteekin henkilöstö näkee Reseptikeskuksesta mitä lääkkeitä potilaalle on määrätty. Lääkkeet saa näyttämällä lääkärin antamaa potilasohjetta tai potilaan Kela-korttia, jota tarvitaan myös sairasvakuutuskorvausten saamiseksi.

Puolesta asiointi

Jos lääkkeen noutaa toinen henkilö potilaan puolesta, tulee hänellä olla mukanaan potilaan saama potilasohje ja hänen Kela–korttinsa. Tietyissä tilanteissa puolesta asiointi voi vaatia kirjallisen suostumuksen, jonka tekemisessä terveydenhuollon edustajat ja apteekit auttavat.

Sähköisen reseptin uusiminen

Apteekin lääkepurkkiin kiinnittämässä tarrassa on merkintä kuinka paljon reseptillä saa vielä kyseistä lääkettä. Apteekista ja terveydenhuollosta voi saada myös paperille tulostettavan lääkeyhteenvedon, josta ilmenee potilaan kaikki voimassaolevat lääkemääräykset sekä jäljellä olevat määrät.

Omakanta-palvelussa voi itse lähettää reseptistä uusimispyynnön terveydenhuoltoon. Voit myös pyytää sähköisen reseptin uusintaa joko apteekista tai terveyskeskuksesta. Sähköiset reseptit uusitaan aina viimeistään kahdeksan vuorokauden kuluessa uusimispyynnön esittämisestä.

Apteekit välittävät sähköisten reseptien uudistamispyynnöt myös terveysasemille, mistä voidaan apteekista riippuen periä palvelumaksu. Varmista hinnoittelu omasta asioimisapteekistasi.

eReseptin hyödyt

  • eReseptin käyttö parantaa hoidon jatkuvuutta ja tiedonkulkua sekä potilasturvallisuutta
  • Riippumatta siitä, missä potilas asioi, on hoitohenkilökunnalla mahdollisuus nähdä henkilön kokonaislääkitys. Näin vältetään päällekkäinen lääkitys ja lääkkeiden haitalliset yhteisvaikutukset
  • eResepti helpottaa ja nopeuttaa potilaan asiointia ja hoitohenkilökunnan ja apteekin työtä
  • eResepti ei voi hukkua eikä sitä voi väärentää tai varastaa
  • eReseptin uusimispyynnön voi jättää mihin tahansa apteekkiin Suomessa ja lääkkeet noutaa mistä tahansa Suomen apteekista

Lue myös

Omakanta-palvelu

Muualla verkossa

Sähköinen resepti (Kanta)