Viivästynyt puheenkehitys

Joskus tuntemattomasta syystä lapsen puheen kehitys viivästyy, eikä lapsi ala puhua ajallaan. Neuvolasta lapsi ohjataan tarvittaessa puheterapeutin arvioon. Puheterapeutti antaa kotiin ohjeita, joiden avulla lapsen puheen kehitystä voidaan tukea. Puheen kehitystä lähdetään tukemaan juuri kotiohjeilla, sillä lapsen puheen kehitys tapahtuu arjessa vuorovaikutuksessa lähipiirin kanssa.

Mikäli puhetta ei ala ilmaantua, on kannattavaa ottaa käyttöön konkreettisempia puhetta tukevia menetelmiä. Esimerkiksi kuvien tai tukiviittomien käyttö sanotun tukena auttaa lasta ymmärtämään puhetta sekä antaa keinoja lapselle ilmaista itseään. Lisäksi kahden aistikanavan (näkö- ja kuuloaisti) kautta saatu informaatio tukee lapsen ymmärtämistä ja oppimista.

Aluksi lapsi tarvitsee paljon mallitusta aikuiselta kuvien ja tukiviittomien käytöstä, mutta hiljalleen lasta voidaan kannustaa kokeilemaan itse puhetta tukevaa kommunikaatiomuotoa. Samalla lapsen turhautuminen ja kiukunpuuskat vähenevät, kun lapsi pystyy ilmaisemaan ajatuksensa.

Kuvien ja viittomien käyttö ei hidasta siirtymistä puheen käyttöön, vaan voi vauhdittaa sitä!

Ohjeita kuvien ja tukiviittomien käyttöön