Tukiviittomat kommunikaation tukena

Tukiviittomat ovat kuvien ohella toinen keino tukea kommunikaatiota. Niitä käytettäessä aikuinen sanoo asiansa ja samalla viittoo avainsanat tukiviittomin. Ei ole siis tarkoituksenmukaista viittoa jokaista sanaa. Tukiviittomia käytettäessä aikuisen puherytmi hidastuu, jolloin lapsen on helpompi seurata puhetta. Aikuinen vaistomaisesti myös selkiyttää puhettaan käyttäessään tukiviittomia.

Viittomat ovat yleensä myös hyvin kuvaavia, mikä puolestaan tukee sanoman ymmärtämistä. Lisäksi tukiviittomat ovat motorisesti yksinkertaisempia tuottaa, kuin tarkat ja nopeat puheliikkeet, mikä puoltaa tukiviittomien käyttöönottoa lapsen oman kommunikaation tukemisessa. Kun lapsi pystyy ilmaisemaan itseään, hän saa onnistumisen kokemuksia, mikä vahvistaa motivaatiota käyttää viittomia.

Tukiviittomat ovat käteviä käyttää, sillä kätesi ovat aina mukana!

Tukiviittomia voit etsiä verkosta oheen koottujen linkkien kautta tai voit ladata esim. Viito-viittomasovelluksen omaan puhelimeen (iOs & Android).Voit myös ottaa Käsipuhe-tilin seurantaan Instagramissa ja YouTubessa.

Vinkkejä tukiviittomien käyttöön

Muualla verkossa

Tukiviittomia lapsen arkeen -video (OYS)
Suomen viittomakielten verkkosanakirja (Suvi)
Papunet kuvapankki (viittomakuvat)

Tukiviitottuja loruja ja lauluja

Sipe-nallen seikkailut (Sivupersoona)
Pikku kakkosen viitottuja lruja (Yle)
Papunet laulut ja lorut