Päihdepalvelut

Päihdepalveluissa tarjotaan ohjausta, neuvontaa ja hoitoa mm. päihteisiin (alkoholi, huumeet, lääkevalmisteet, nikotiinituotteet), peli- ja nettikäyttäytymiseen tai muihin riippuvuusongelmiin liittyvissä kysymyksissä. Tavoitteena on ennaltaehkäistä alkoholihaittojen ja muiden riippuvuusongelmien syntymistä sekä motivoida ja tukea asiakasta muutokseen alkoholinkäytön ja elämänhallinnan suhteen.

Hoitoon hakeutuminen ja asiakasmaksut

Aikuisten päihdeongelmiin saa apua vastaanottojen kautta ja lasten ja nuorten päihdeongelmiin neuvolan kautta. Yhteyttä voi ottaa omasta tai läheisen puolesta tai viranomaistahon ohjaamana. Hoidontarpeen arvion perusteella ohjataan tarvittaessa myös jatkohoitoon esimerkiksi erityispäihdepalveluihin. Päihdepalveluista ei peritä maksua.