KOTIHAPPIHOIDON

 

lähteenä käytetään happirikastinta ja/tai lääkehappea (happipullo). Kotihappihoitoa määrätään yleensä potilaalle, jonka elimistön happipitoisuus on alentunut pysyvästi. Pitkään jatkunut hapenpuute rasittaa sydäntä sekä heikentää sen toimintaa.

 

Happihoidon myötä fyysinen jaksaminen ja omatoimisuus lisääntyvät. Happihoidon aloituksen ehtona on pysyvä tupakoimattomuus,sitoutuminen muuhun lääke- ja laitehoitoon sekä riittävä yhteistyökyky.

 

Keuhkolääkäri määrää kotihappihoidon keuhkosairauksia poteville. Tällöin potilas on myös keuhkolääkärin hoidossa ja seurannassa. Happihoitoa voidaan toteuttaa myös neurologin suosituksesta sarjoittaisen päänsäryn hoidossa. Kotihappihoitoa voidaan antaa elämän loppuvaiheessa oireenmukaisena hoitona sekä erikoissairaanhoidon muiden erikoislääkäreiden että terveyskeskuslääkärien määräämänä esim. vaikeasta sydämen vajaatoiminnasta kärsiville.

 

Hapen virtauksen suuruuden määrittää aina lääkäri. Väärä hapen annostelu voi aiheuttaa hiilidioksidin kertymistä elimistöön, mikä heikentää keuhkojen toimintaa ja voi johtaa hengityksen lamaantumiseen kokonaan. Keuhkolääkäri määrää hapen virtausmäärän verikokeiden ja muiden tutkimusten perusteella keuhkosairaille potilaille, muussa tapauksessa hoitava lääkäri määrittää hapen virtausmäärän.

 

Parhaimman hyödyn saadakseen happea tulisi käyttää vähintään yli 15 tuntia vuorokaudessa tai erillisen ohjeen mukaan. Happi ei varastoidu kehoon, vaan poistuu keuhkojen kautta noin viidessä minuutissa.

 

Sarjoittaisessa päänsäryssä voidaan käyttää hoitona lääkkeellistä happea. Tuolloin virtausmäärä on huomattavasti korkeampi, mutta hoitoaika on rajatumpi.

 

Hapen virtausmäärää ei saa itse muuttaa, vaan on noudatettava lääkärin määräämää virtausohjetta.

 

Happi ei ole itsestään syttyvää, mutta se nopeuttaa palamista ja ylläpitää sitä. Happihoidon aikana happea kertyy esimerkiksi hiuksiin, partaan ja vaatteisiin. Tulen lähellä olo ja sen sytyttäminen aiheuttavat palovaaran.

 

Palovaaran riskiä lisäävät:

–        Tupakointi. Tupakointi on kielletty. Myös muiden henkilöiden tupakointi samoissa tiloissa on kielletty!

–        Avotuli kuten kynttilä, avotakka tai kaasuhella

–        Sähköiset laitteet esim. leivänpaahdin ja hiustenkuivaaja. Käyttöä tulee välttää happea käytettäessä!

–        Rasvojen tai öljyn käsittely hapen käytön yhteydessä. Happi voi syttyä ja ylläpitää voimakasta palamista

–        Happipulloa ei saa tyhjentää alle 0,2 bar:in paineeseen

 

 

Happihoito voi kuivattaa ja ärsyttää sierainten limakalvoja. Sieraimia voi hoitaa voiteella tai nenäsumutteella, mutta pitää varmistaa, ettei käsissä ole rasvaa, kun käsittelee happilaitteita.

 

Kotihappihoitolaitteita on suojeltava kolhuilta. Jos happirikastin tai happipullo ei toimi, ottakaa yhteyttä hoitavaan sairaalaan happirikastimen osalta ja hapen toimittajaan lääkkeellisen hapen osalta.

 

 

HAPPIRIKASTIN

 

on ensisijainen laite säännölliseen, pitkäaikaiseen kotona tapahtuvaan happihoitoon. Happirikastin erottaa typen pois huoneilmasta, jolloin jäljelle jää happi. Laite toimii sähköllä ja ilman pumppaaminen suodatinsäiliöiden läpi tapahtuu paineilmakompressorin avulla. Happirikastintavoidaan käyttää vain sisätiloissa eikä sitä voi käyttää kodin ulkopuolella liikkumisessa.

 

Matkahappirikastimet ovat akullisia happirikastimia, jotka rikastavat happea ympäröivästä ilmasta samalla periaatteella kuin normaali happirikastin. Se saa virtansa joko omista ladattavista akuistaan, auton 12V virtalähteestä tai verkkovirrasta. Happivirtausta voidaan käyttää joko pääsääntöisesti jaksottaisena tai lyhytaikaisena jatkuvana ja akun kesto riippuu käytettävästä toimintamuodosta. Matkahappirikastimet ovat myös hyväksyttyjä lentomatkustamiseen ja voivat soveltua muutoin ilman happihoitoa pärjäävän potilaan lentomatkan aikaiseksi happilähteeksi erillisen arvion perusteella. Matkahappirikastimia voi vuokrata lääkkeellisen hapen toimittajilta (Woikoski tai AGA, yhteystiedot lopussa).

 

Happirikastin on maksuton lainalaite, jonka asiakas saa käyttöönsä Keski-Suomen keskussairaalan keuhkosairauksien poliklinikalta tai sisätautien ja keuhkosairauksien osastolta.

 

Happirikastimeen tarvittavat tarvikkeet potilas saa keuhkosairauksien poliklinikalta tai sisätautien ja keuhkosairauksien osastolta, samoin kuin myös laitekohtaisen ohjauksen ja kirjalliset ohjeet rikastimen käytöstä. Myös laitteen huolto toteutuu erikoissairaanhoidossa. Tarpeeton laite palautetaan keuhkosairauksien poliklinikalle ja palautuksen voi tehdä oman terveyskeskuksen apuvälinelainaamon kautta.

Seututerveyskeskuksesta happirikastimia lainataan elämän loppuvaiheen oireenmukaiseen hoitoon. Seututerveyskeskuksen vuodeosastoilta (Keuruu ja Joutsa) lainattaessa tarvikkeet, käytön opastus ja laitekohtaiset ohjeet annetaan vuodeosastolta ja Laukaan osalta terveysaseman ammattimiesten toimesta. Seututerveyskeskuksen vuodeosastolta lainattu laite palautetaan vuodeosastolle, Laukaassa suoraan terveysaseman ammattimiehille.

  

Happirikastimen säilyttäminen ja sijoittaminen kotona

Rikastin pitää ääntä ja synnyttää lämpöä.

 • sitä ei saa peittää eikä sijoittaa vaatehuoneeseen, komeroon tai parvekkeelle. Laitteen ympärillä on oltava ilmatilaa 30 cm. joka suuntaan.
 • on herkkä kosteudelle, joten sen sijoittaminen esim. kylpyhuoneeseen on kiellettyä.
 • Asunnon säännöllinen ja tehokas tuulettaminen on suositeltavaa.
 • Jos poistutte kotoa yli 30 min ajaksi, pysäyttäkää happirikastin siksi ajaksi.
 • Tarkistakaa päivittäin määrätty litramäärä ja ettei letku ole puristuksissa.
 • Älkää käsitelkö välineitä rasvaisin käsin. Happi voi sytyttää rasvan itsestään.
 • Ilmoittakaa hapen käytöstä taloyhtiön isännöitsijälle tai paikallisille paloviranomaisille.

 

 

TUPAKOINTI JA AVOTULEN KÄYTTÖ, myös kynttilät, OVAT KIELLETTYJÄ TILOISSA, JOISSA ON HAPPIRIKASTIN!     

 

LÄÄKKEELLINEN HAPPI(happipullo)

 

täydentää kotihappihoitoa.Lääkehappea käytetään tarvittaessa ulkona liikkumisen tueksi ja tilapäiseen lisähapen tarpeeseen sekä hapen lähteenä mahdollisten sähkökatkosten tai laitevikojen varalta. Lääkehappea voidaan käyttää tilanteissa, joissa sähköä ei ole, kuten kesämökillä.

 

Lääkkeellisen hapen määrää yleensä erikoislääkäri. Kuitenkin tilanteissa, joissa lääkehapen tarve on ilmeinen, voidaan lääkkeellisen hapen resepti kirjoittaa myös terveyskeskuslääkärin toimesta. Tätä edeltää kuitenkin neurologin tai keuhkolääkärin konsultaatio. Lääkkeellinen happi on asiakkaalle maksullista lukuun ottamatta saattohoitoa.

 

Lääkehappea on saatavissa kaasuna tai nestemäisenä muotona. Happipulloissa on sisäänrakennettu paineen- ja virtauksen säädin. Riittoisuutensa vuoksi nestehapen käytöllä saavutetaan kotihappihoidon vaihtoehdoista suurimpia liikkumisvapauksia.

 

Happipulloja vuokraavat Woikoski Oy ja AgaOy. Molemmat toimijat toimittavat happipullot kotiin ja opastavat käytössä. Lääkehappi on peruskorvattava eli Kela korvaa hapesta 40 % (v. 2017). KELAa varten potilaan tulee toimittaa KELAlle happiresepti ja kuitit maksetuista happipullon vuokrista ja täytöistä. Kuljetukset potilas kustantaa itse.

 

 

KOTIHAPPIHOIDON TARVITTAVAT LISÄVARUSTEET

 

Happirikastimen/-pullojen lisäksi tarvitaan happiviikset tai happimaski. Nestemäisen hapen laitteista osassa tarvitaan omat erilliset viikset. Happirikastinta käytettäessä on käytössä myös pitkä happiletku. Joskus happirikastimen kanssa käytetään kostutinta.

 

Happiviikset ja -letku tulee vaihtaa noin 2–4 viikon välein. Nämä hoitotarvikejakelusta saatavat tarvikkeet voi hävittää normaalin kotitalousjätteen mukana.

 

Keuhkolääkäri/neurologi/terveyskeskuslääkäri kirjoittaa maksuttomien hoitotarvikkeiden päätöksen, jonka myötä tarvikkeet ovat ilmaisia. Hoitotarvikejakelu toimii terveysasemien yhteydessä tiettyinä aukioloaikoina. Aukioloajat ja yhteystiedot löytyvät ohjeen lopusta.

 

Happipulloja voidaan käyttää ohjeen mukaan kiinnitettynä esimerkiksi pyörätuoliin, rollaattoriin, pullokärryyn tai pyörillä varustettuun kauppakassiin. Terveysasemien apuvälinelainaamoista voi kysyä tarvittavien apuvälineiden muokkaamisesta sopivaksi happipullon tarpeisiin.

Happipulloja voidaan käyttää ajon aikana autossa, jolloin sen tulee olla tukevasti pystyasennossa kiinnitettynä.

 

 

YLEISIÄ KÄYTTÖ- JA HUOLTO- OHJEITA 

         

Happirikastimen kotihuolto:

 • laite tulee irrottaa pistorasiasta puhdistamisen ajaksi.
 • sisäänottosuodatin pestään kerran viikossa lämpimällä vedellä, mietoa pesuainetta voi käyttää. Suodatin laitetaan paikoilleen vasta kun se on täysin kuiva.
 • happirikastimen ulkokuori pyyhitään kostealla kerran viikossa.
 • happiviikset tulee vaihtaa kerran kuukaudessa.
 • pitkä väliletku vaihdetaan puolen vuoden välein.
 • koneen sisällä oleva suodatin vaihdetaan kerran vuodessa. Kuntoutusohjaaja tulee kotiin vaihtamaan sen, kun kyseessä on keuhkopoliklinikalta saatu laite. Terveyskeskuksesta lainattu laite huolletaan terveyskeskuksessa.

 Tarkemmat laitekohtaiset huolto-ohjeet annetaan happirikastimen annon yhteydessä.

  

Happirikastin hälyttää jatkuvasti, jos siinä on vikaa.

Varmista silloin:

                      - onko pistotulppa seinässä

                      - onko sähköjohto kiinni koneessa

                      - onko happiletkussa mutka

 

Jos hälytys kuitenkin jatkuu, sulje kone ja käynnistä se uudelleen noin 15- 20 minuuttia kuluttua.

 

Ellei näistä toimenpiteistä ole apua, ottakaa yhteyttä virka-aikana Keskussairaalan keuhkosairauksien poliklinikan kuntoutusohjaajaan tai keuhkosairauksien poliklinikalle ja muuna aikana sisätautien ja keuhkosairauksien osastolle. Erikoissairaanhoidosta saatu laite voidaan tarvittaessa toimittaa sinne huoltoon ja uusi laite toimitetaan kotiin. Tarkemman ohjeistuksen tästä antaa keuhkosairauksien poliklinikka.

 

Seututerveyskeskuksen vuodeosastolta lainatun happirikastimen osalta yhteyttä tulee ottaa vuodeosastolle (Keuruu ja Joutsa), Laukaassa terveysaseman ammattimiehiin. Yhteystiedot löytyvät ohjeen lopusta.

 

Happipullon toimintaongelmissa tulee ottaa yhteyttä suoraan hapen toimittajaan. Yhteystiedot löytyvät ohjeen lopusta.

 

 

TÄRKEÄT YHTEYSTIEDOT:

KESKI- SUOMEN KESKUSSAIRAALA

KEUHKOSAIRAUKSIEN POLIKLINIKKA

puh. 014 269 2353 (arkisin klo 8 - 15)

 

SISÄTAUTIEN JA KEUHKOSAIRAUKSIEN OSASTO os. 11

puh. 014 269 1111 (muuna aikana)

Osoite:

Keskussairaalantie 19

40620 Jyväskylä

 

 

 

SEUTUTERVEYSKESKUS

Hoitotarvikejakelut

http://www.seututk.fi/fi-FI/Potilaalle/Palvelut/Hoitotarvikejakelu

Keuruu: torstaisin klo 10–12 ja 15–16. Puhelin 014 269 0152

Konnevesi: Diabetesneuvolassa keskiviikkoisin klo 13–14, tiedustelut

puhelinnumerosta arkisin klo 12–13. Puhelin 014 269 0464 

Laukaa: tilaukset puhelimitse keskiviikkoisin klo 8–11 tai nouto 1. kerroksesta

entisistä neuvolan tiloista keskiviikkoisin klo 12–15. Puhelin 014 267 8608

Joutsa: maanantaisin klo 14–15.30, soittoaika maanantaisin klo 8–10

Puhelin 040 840 4691

Petäjävesi: tiistaisin klo 9–10 ja torstaisin klo 15–16.Puhelin014 336 6242

 

 

 

SEUTUTERVEYSKESKUS

SAIRAALAT

http://www.seututk.fi/fi-FI/Yhteystiedot/Sairaalat

Joutsa 014 269 0245

Keuruu 014 269 0036

Laukaa terveysasema/ammattimiehet p. 0405488473 (klo 7-15) ja

p. 050 5708829 päivystys (ma ilta- pe aamuun työajan ulkopuolella)

 

 

LÄÄKKEELLISEN HAPEN (happipullot) HANKINTAPAIKAT sekä matkahappirikastimia vuokraavat:

 

WOIKOSKI OY/ Kotihappihoidon laitteiden tilaukset, toimitus ja opastus

 • Palvelee ma–pe klo 8.00–16.00
 • kotihappihoito@woikoski.fi
 • Asiakaspalvelu: 045 788 15403
 • Asiakaspalvelu (faksi): 020 605 1812
 • Käyntiosoite: Puurtajankatu 22, 04440 Järvenpää
 • Postiosoite: PL 1, 04020 Woikoski

 

 

OY AGA AB Linde Healthcare/Kotihappihoidon laitteiden tilaukset, toimitus ja opastus

 • Asiakaspalvelu: 010 242 9001
 • AGAn hätänumero 24 h - 010 242 9000

 

 

LÄHTEET

 • Carea/ potilasohje ”Happirikastinhoito”
 • Hengitysliitto/ ”Opas kotihappihoidosta”
 • KSKS/ potilasohje ”Kotihappihoito- ohje”

 

työryhmä: yl P.Jokiranta, J. Raudasoja, ft M. Palmu