Hampaan juurihoito

 

Miksi juurihoito tehdään?

Hammas joudutaan juurihoitamaan, kun sen sisällä oleva verisuonia ja hermoja sisältävä ydinkudos on tulehtunut tai tulehduksen seurauksena mennyt kuolioon.

Tulehduksen syynä on useimmiten syvä, hampaan ytimeen ulottuva reikä. Hampaan ydin voi mennä kuolioon myös silloin kun verenkierto häiriintyy esimerkiksi ylimääräisestä purentarasituksesta tai voimakkaasta iskusta.

Hoitamaton ydintulehdus voi levitä juuren kärkeä ympäröivään leukaluuhun. Luuhunkin asti levinnyt tulehdus yleensä paranee, kun vaivan aiheuttanut hammas juurihoidetaan tai poistetaan.

 

Miten juurihoito tehdään?

Mikäli hampaan ydinkudos on tulehtunut mutta ei ole vielä ehtinyt mennä kuolioon, hammas puudutetaan ennen juurihoitoa. Juurihoidossa hampaan sisällä oleva ontelo ja siihen liittyvät juurikanavat avataan ja puhdistetaan huolellisesti tulehtuneesta ydinkudoksesta. Kun ydinontelo juurikanavineen on saatu puhdistettua, täytetään se bakteereita tuhoavalla ja tulehdusta rauhoittavalla lääkeaineella, ja avauskohta suojataan väliaikaisella paikalla. Tulehduksen paraneminen saattaa edellyttää yhden tai useamman lääkkeen vaihdon. Kun tulehdus on parantunut ja hammas oireeton, täytetään avatut juurikanavat erityisillä juurentäyttöaineilla ja avauskohta paikataan pysyvällä paikka-aineella. Juurihoidettu hammas toimii hoidon jälkeen kuten paikattu hammas, vaikkakin hoito saattaa haurastuttaa sitä. Juurihoidon seurauksena hammas voi hieman myös tummua.

Juurihoidon onnistumisen kannalta on tärkeää saada juurikanavat avattua ja puhdistettua aivan juuren kärkeen saakka. Juurien ja juurikanavien käyrä muoto sekä juurikanavien luutuminen vaikeuttavat tai toisinaan estävät kokonaan juurihoidon toteutumisen. Myös jos hampaan juuri esimerkiksi iskun seurauksena halkeaa, juurihoitoa ei voi tehdä ja tällöin hammas joudutaan poistamaan.

 

Miten juurihoidon hinta määräytyy?

Juurihoidon kustannukset määräytyvät pitkälti hoitoon käytetyn ajan mukaan. Poskihampaissa on tavallisimmin kolme tai neljä juurikanavaa, välihampaissa yksi tai kaksijuurikanavaa ja etuhampaissa yksi juurikanava. Tämän vuoksi takahampaiden juurihoidot ovat työläimpiä ja myös kustannuksiltaan kalleimpia. Nuorten ihmisten hampaissa ydinontelo ja juurikanavat ovat laajoja ja suhteellisen helposti avattavissa ja puhdistettavissa. Iän myötä ydinontelo ja juurikanavat ahtautuvat ja ovat siksi usein työläämpiä avata ja puhdistaa.