Aivotärähdyspotilaan seuraaminen kotona

 

1. Potilas saa liikkua vointinsa mukaan jo samana päivänä.

 • Raskasta fyysistä rasitusta ja alkoholin käyttöä kannattaa välttää seuraavina päivinä

 

2. Terveyskeskukseen tai sairaalaan on välittömästi otettava yhteyttä mikäli ilmenee:

 •   tajunnan häiriötä, uneliaisuutta, sekavuutta
 •   voimakasta pahoinvointia ja/tai oksentelua
 •   hermostollisia oireita kuten:
  • Tuntoaistin muutokset
  • Puhevaikeudet
  • Kaksoiskuvat tai muu näköhäiriö, kuulon menetys
  • Halvausoireet tai kävelyvaikeus
 • Yli 10 min muistiaukko
 • Verenvuoto korvasta, musta silmä ilman silmään kohdistunutta vammaa
 • Lapset joiden voinnissa on poikkeavaa

 

3. Potilaan tajunnan tasoa on seurattava herättämällä hänet vähintään kolmen tunnin välein yhden vuorokauden ajan.

 •  Ellei potilas herää normaalisti tai ellei hän vastaa asiallisesti hänelle esitettyihin kysymyksiin, on välittömästi otettava yhteys terveyskeskukseen tai sairaalaan.

 

4. Kipulääkitys tarvittaessa annettujen ohjeiden mukaan