Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Vastuualueen ylihoitaja Sanna Porkka-Hokkanen

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon yksiköiden esittely

Tavallisimmat potilasryhmät

Koululaiset, opiskelijat sekä heidän perheensä ja yhteistyöverkostonsa.

Voit oppia

  • Asetuksen mukaisten koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon terveystarkastusten (määräaikaiset ja laajat tarkastukset) suunnittelemista, toteuttamista sekä kirjaamista ja tilastointia
  • Moniammatillista yhteistyötä (koti, koulu, psykologi, kuraattori, lääkäri, kuntoutus)
  • Lasten ja nuorten laaja-alaista terveyden- ja sairaanhoitoa
  • Rokottamista ja muiden injektioiden antamista
  • Tapaturmien (venähdykset, nyrjähdykset palovammat, haavat jne.) ensiapua
  • Oppituntien pitämistä (esim. seksuaalisuudesta)
  • Yläkoululla myös seksuaalisterveyden edistämistä, ehkäisyn aloittamista/ohjausta
  • Terveyskasvatusta, ohjausta ja neuvontaa

Suositeltavaa luettavaa

Neuvolatoiminta, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä ehkäisevä suun terveydenhuolto. Asetuksen (380/2009) perustelut ja soveltamisohjeet, Julkaisuja 2009: 20. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.

Hakulinen-Viitanen T, Hietanen-Peltola M, Hastrup A, Wallin M & Pelkonen M. (2012) Laajat terveystarkastukset – ohjeistus äitiys- ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhuollon toimijoille. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.